Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl
Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Wilgenfamilie
Grauwe wilg
Salix cinerea
..

.. cm
...
020003


Grauwe wilg
foto: ..

Omschrijving:
Takken blijven lang behaard. Bladeren langwerpig of omgekeerd eirond, van boven dof en min of meer behaard, van onderen grijsharig.
  Stuifmeel: Nectar:

Grauwe wilg
foto:

kleur:
klasse (1-5):
goudgeel
5
kleur:
klasse (1-5):
geel
3
stuifmeel kleur

pollenbeeld

.

foto:Malcolm Storey
  deze plant
wordt bevlogen door:
Lichte wilgenzandbij Andrena mitis

Insectenplanten.nl 2003-2018