Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl
Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:

bladlengte:
nummer:
Oec. flora:

Wilgenfamilie
Geoorde wilg
Salix aurita
april-mei

60 cm - 2, 3 meter
omgekeerd eirond tot
ruitvormig
2-3 cm lang
020004


Geoorde wilg
foto: ..

Omschrijving:
Takken en knopschubben worden snel kaal. Bladeren: bovenkant dofgroen en rimpelig, van onderen grijs-wollig behaard, grijsgroen, met korte, teruggekromde top en met 6 tot 10 nerven aan beide zijden. Steunblaadjes half hart- tot niervormig, groot en blijvend.
Komt voor op natte, zure tot zwak zure grond in struikgewas en op veendijken.
  Stuifmeel: Nectar:

Geoorde wilg
foto:

kleur:
klasse (1-5):
goudgeel
5
kleur:
klasse (1-5):
geel
3
stuifmeel kleur

pollenbeeld

.

foto:
  deze plant
wordt bevlogen door:
. .

Insectenplanten.nl 2003-2023