Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl
Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Wilgenfamilie
Kruipwilg
Salix repens
april-mei

<150 cm
eirond tot lancetvormig
020005
Honingbij op kruipwilg (mannelijke plant)
foto: Huib Koel (AWD 2012)

Omschrijving:
Kruipwilg is de kleinste wilgensoort in Nederland en komt met name voor in de kustduinen waar ze gemakkelijk kiemt in vochtige duinvalleien. Het blad heeft een zilverachtige kleur. De plant kan goed tegen overstuiving.
  Stuifmeel: Nectar:


Aardhommel verzamelt nectar op kruipwilg (vrouwelijke plant)
foto: Huib Koel (AWD 2012)

kleur:
klasse (1-5):
goudgeel
5
kleur:
klasse (1-5):
geel
3
stuifmeel kleur

pollenbeeld
  deze plant wordt bevlogen door: Honingbijen
Hommels
Bleekvlekwespbij
Witbaardzandbij
Grijze zandbij
Apis
Bombus
Nomada alboguttata
Andrena barbilabris
Andrena vaga

Insectenplanten.nl 2003-2023