Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Kruisbloemen
Herik
Sinapis arvensis
mei-september
vrij algemeen
30-80cm
onregelmatig getand
042010
foto: Paul Busselen

Omschrijving:
De stengel van Herik is aan de top vertakt, de bloemen zijn goudgeel. De hauwen (vrucht) zijn soms kaal, soms behaard en 2-4cm lang.

De bovenste bladeren zijn smal en onregelmatig getand, de grondbladeren zijn breed, rond, en onregelmatig getand aan de voet diep ingesneden.

Herik (Sinapis arvensis) is een eenjarig kruid. De bloemen zijn 18-25mm breed. Herik werd vroeger medicinaal gebruik. Groeit op akkers, in bermen en op verstoorde, zeer voedselrijke grond, vooral op klei. Vrij algemeen, minder in Drenthe.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld


foto:
  deze plant wordt bevlogen door: Blauwe zandbij
Glimmende dwergzandbij
Gebandeerde dwergzandbij
Roodbruine groefbij
Andrena agilissima
Andrena minutuloides
Andrena niveata
Lasioglossum xanthopus

Insectenplanten.nl 2003-2023