Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Kruisbloemen
Gewoon
barbarakruid

Barbarea vulgaris
april-juni
algemeen
20-90cm
bochtig
ingesneden

042018
2-18
foto: Paul Busselen

Omschrijving:
Gewoon barbarakruid groeit op vochtige, omgewoelde zand-, leem- of kleigrond langs wegen en dijken: ruderale terreinen in de zon of licht beschaduwd. Het kruid werd vroeger in salades gebruikt.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld


foto:
  deze plant wordt bevlogen door: Blauwe zandbij Andrena agilissima

Insectenplanten.nl 2003-2023