Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Rode klaver
Trifolium pratense

mei-oktober
15-50cm
eirond tot langwerpig
049005
Rode klaver
foto: Wilma van den Heuvel

Omschrijving:
Overblijvend kruid met opgaande of liggende stengels zonder uitlopers.
De eironde blaadjes hebben vaak een lichte vlek aan de bovenzijde, en bijna gaafrandig.
De paarsrode bloemen zijn 12-15 mm lang. De kelk is behaard. De onder de bloemkroon zittende steunblaadjes zijn vliezig, eirond met een spitse punt. Rode klaver werd veel gekweekt als voederplant, werd vroeger gebruikt tegen de hoest. Groeit op voedselrijke graslanden en in bermen.

Meer informatie?
Onderzoek
Louis Bolk instituut


Stuifmeel: Nectar:foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

Pollenbeeld:

Pollen Rode klaver

foto: Pollen.tstebler.ch
  deze plant wordt bevlogen door: Donkere klaverzandbij
Zwarte sachembij
Tuinhommel
Gele hommel
Zandhommel
Moshommel
Gewone koekoekshommel
Gewone langhoornbij
Klaverdikpootbij
Driedoornige metselbij
Andrena labialis
Anthophora retusa
Bombus hortorum
Bombus distinguendus
Bombus veteranus
Bombus muscorum
Bombus campestris
Eucera longicornis
Melitta leporina
Hoplitis tridentata

Insectenplanten.nl 2003-2023