insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Aardaker
Lathyrus tuberosus
juni-augustus
regelmatig voorkomend
30-120
omgekeerd eirond
049011Aardaker
foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Aardaker klimt met ranken. De lekker ruikende bloemen zijn helderrood, 10-20 mm lang en staan in 2-7 bloemige trossen. De stengel heeft omgekeerd eironde bladeren (uit 2 delen met een rank). De steunblaadjes in half-spiesvormig. De knolletjes aan de wortelstok vormen een belangrijk kenmerk.

Meer informatie?
FLORON Verspreidingsatlas planten

  Stuifmeel: Nectar:


foto: Albert de Wilde

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld


foto:
  deze plant wordt bevlogen door: Kustbehangersbij
Driedoornige metselbij
Megachile maritima
Hoplitis tridentata

Insectenplanten.nl 2003-2023