insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Vogelwikke
Vicia cracca
juni-september

30-200cm
geveerd
049017
2 - 119

Vogelwikke
foto: Paul Busselen

Omschrijving:
Vogelwikke (Vicia cracca) is een overblijvend kruid met een zwakke, klimmende stengel. De bladeren hebben ranken en 7 tot 11 paar lancetvormige blaadjes. De blauwe of blauwpaarskleurige bloemen zijn 10-12 mm lang en staan in trossen. De vrucht (peul) is 1-1,5 cm lang en heeft 4-8 zaden.
Groeit op voedselrijk graslanden, matig vochtig tot vochtig en in bermen.
Vogelwikke komt over het gehele land voor. Trekt voornamelijk hommels.

Meer informatie?
FLORON Verspreidingsatlas planten

  Stuifmeel: Nectar:Vogelwikke bloem
foto: Paul Busselen

kleur:
klasse
(1-5):
.
.
kleur:
klasse
(1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld
  deze plant wordt bevlogen door: Wikkebij
Gele hommel
Boomhommel
Steenhommel
Moshommel
Grashommel
Rode koekoekshommel
Donkere tuinhommel
Gewone langhoornbij
Vroege bloedbij
Andrena lathyri
Bombus distinguendus
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus muscorum
Bombus ruderarius
Bombus rupestris
Bombus subterraneus
Eucera longicornis
Sphecodes rubicundus

Insectenplanten.nl 2003-2023