insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:
bloeitijd:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Ooievaarsbekfamilie
Donkere ooievaarsbek
Geranium pháeum


mei-september
45-60
handvormig
052008


donkere ooievaarsbek

Geranium pháeum

© foto: Universiteit Leuven

donkere ooievaarsbek

Donkere ooievaarsbek
Heemtuin Thijsse's Hof, Bloemendaal
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
De duistere kleur van de teruggebogen kroonbladen, die in de schaduw een zwartbruine indruk maken en in doorvallend licht purperkleurig blijken, is het unieke kenmerk van deze plant. De plant doet het goed in halfschaduw en kan zich daar gemakkelijk vermeerderen.

Donkere ooievaarsbek is een typische stinzeplant die al o.a sinds het eind van de 18e eeuw op de buitenplaatsen aan de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland, en langs de Utrechtse Vecht voorkomt.

Een bijenplant waarop ook snuitkevers aan te treffen zijn.

Meer informatie?
FLORON Verspreidingsatlas planten

Stuifmeel: Nectar:


Donkere ooievaarsbek
© foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
lichtgeel
2
kleur:
klasse (1-5):
n.b.
4
stuifmeel kleur
n.b.
pollenbeeld
Pollen Donkere ooievaarsbek

© foto: Pollen.tstebler.ch
  deze plant wordt bevlogen door: Honingbijen
Hommels
Rotsmetselbij
Apis
Bombus
Hoplitis villosa

© Insectenplanten.nl 2003-2023