insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
Rode lijst:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:
Kaardebolfamilie
Beemdkroon
Knautia arvensis
juni-herfst
regelmatig
voorkomend
gevoelig

15-60cm
ingesneden
079003

Beemdkroon
foto's: Paul Busselen

Omschrijving:
De bloem (3 4 cm in een plat vlak) bestaat uit kleine bloempjes, de buitenste zijn stralend en groter dan de binnenste. De kleur is lia, zelden wit, zeer zelden geel.

De bladeren zijn kort grijs behaard en diep ingesneden (tot veerdelig). De onderste zijn ongedeeld.

Een plant van grazige, zandige (kalk) bermen en blauwgraslanden. soms ook in de duinen en het rivierengebied. Het is een overblijvende plant waarvan vroeger de gekonfijte bloempjes verwerkt werden in een hoestdrank.
Verspreidingsatlas

Stuifmeel: Nectar:


Knautia arvensis
foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
.
0
kleur:
klasse (1-5):
.
1
stuifmeel kleur

.

pollenbeeld

Pollen Robinia

foto: Pollen.tstebler.ch
  wordt bevlogen door: Knautiabij
Oranje zandbij
Roodrandzandbij
Lichte koekoekshommel
Duinkegelbij
Knautiawespbij
Zwartsprietwespbij
Gedoornde slakkenhuisbij
Kraagbloedbij
Gewone slobkousbij
Geelgerande tubebij
Andrena hattorfiana
Andrena marginata
Andrena rosea
Bombus barbutellus
Coelioxys mandibularis
Nomada armata
Nomada flavopicta
Osmia spinulosa
Sphecodes spinulosus
Macropis europaea
Stelis punctulatissima

Insectenplanten.nl 2003-2018