insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:
Kaardebolfamilie
Blauwe knoop
Succisa pratensis
Juli-september
zeldzaam, plaatselijk algemeen
30-90cm
elliptisch
079004foto: wikipedia
Omschrijving:
Overblijvend, opgaand en iets behaard kruid. De bladeren zijn elliptisch en gaafrandig. De blauwpaarse bloemen zijn verzameld in kogelronde, 15-25mm brede bloemhoofdjes. De bloemkronen zijn vierspletig. De wortels eindigen schijnbaar abrupt, alsof ze afgebeten zijn.

Groeit in schrale graslanden, heiden en veenmos rietvelden.
Vroeger werden de gekonfijte bloempjes verwerkt werden in een hoestdrank. Blauwe knoop werd ook gebruikt tegen syfilis.
  Stuifmeel: Nectar:

foto:

kleur:
klasse (1-5):
.
0
kleur:
klasse (1-5):
.
1
stuifmeel kleur

.

pollenbeeld

.

  wordt bevlogen door: Oranje zandbij
Andrena marginata

Insectenplanten.nl 2003-2018