insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


voorkomen in Ned.:

bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:


nummer:
Oec. flora:

Schermbloemen
Wilde kruisdistel
Eryngium campestre

regelmatig
voorkomend
juni-september
50-130 cm

diep veerdeling,
met stekels

080009
2 - 247

foto: Paul Busselen

kruisdistel

foto: Huib Koel

Omschrijving:
Wilde kruisdistel (of Echte kruisdistel, ook wel gewoon Kruisdistel genoemd) is een licht grijsgroene, bossige midzomer bloeier die vooral in het rivierengebied voorkomt. Langs de kust, in de duinen, komt de plant niet zo veelvuldig voor.

Wilde kruisdistel is een plant voor een zonnige plek met enig kalkhoudend zand of zandige klei, op rivierduintjes, dijkhellingen. Ook langs het IJsselmeer en Veluwemeer.

Misschien wel een hele ondergewaardeerde insectenplant die vanwege haar vorm en kleur - het hele jaar door zeer decoratief - ook in tuinen een plekje verdient. Misschien die van u?

Kruisdistel is in trek bij o.a. maskerbijen en kegelbijen. Een plant voor de meer zeldzame bijensoorten.


Verspreidingsatlas

  Stuifmeel: Nectar:
kruisdistel

foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
zachtgeel/wit
2
kleur:
klasse (1-5):
.
4
stuifmeel kleur

pollenbeeld


  wordt bevlogen door bijen: Roodrandzandbij
Klimopbij
Schubhaarkegelbij
Grote kegelbij
emeraldgroefbij
Duinmaskerbij
Gehoornde maskerbij
Boemerangmaskerbij
Rode maskerbij
Andrena rosea
Colletes hederae
Coelioxys afra
Coelioxys conoidea
Halictus smaragdulus
Hylaeus annularis
Hylaeus cornutus
Hylaeus diffornis
Hylaeus variegatus
 wordt bevlogen door wespen: Franse veldwesp
Polistes dominulus

Insectenplanten.nl 2003-2023