insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Ruwbladigen
Slangenkruid
Echium vulgare
mei t/m september
regelmatig voorkomend
30-100 cm
spitsvormig
096002
3 - 125Slangenkruid in Zuid-Kennemerland
foto: Huib Koel
Omschrijving:
Slangenkruid is een tweejarig, stekelig behaard (kort, met langere op verspreid witte of bruine knobbels staande haren) kruid, dat in het eerste jaar een groot rozet vormt.
Stengelbladen lang lancetvormig. De bloemkroon is eerst rood, later paars en tenslotte blauw, circa 10-20 mm lang. De purperkleurige meeldraden steken ver uit de kroon.

De naam dankt de plant aan de gespleten stempel die op een slangentong lijkt.

De plant houdt van een kalkrijke, droge, zonnige standplaats. En van stikstof.
  Stuifmeel: Nectar:

Parelmoervlinder op Slangenkruid
foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
blauw
5
kleur:
klasse (1-5):
lichtgeel
4
stuifmeel kleur

pollenbeeld


Uppsala University
  wordt bevlogen door: Honingbijen
Kleine wolbij
Andoornbij
Kattenkruidbij
Blauwe ertsbij
Pluimvoetbij
Hommels
Duinmaskerbij
Slangenkruidbij
Zwaluwbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Gouden slakkenhuisbij
Boommetselbij
Blauwzwartehoutbij
Apis
Anthidium punctatum
Anthophora furcata
Anthophora quadrimaculata
Ceratina cyanea
Dasypoda hirtipes
Bombus
Hylaeus annularis
Hoplitis adunca
Hoplitis anthocopoides
Hoplitis claviventris
Osmia aurulenta
Osmia parietina
Xylocopa violacea

Insectenplanten.nl 2003-2023