insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant
   

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Lipbloemen
Paarse dovenetel
Lamium purpureum
maart-oktober
zeer algemeen
15-40 cm
gelobd
099002
Gewone sachembij op Paarse dovenetel
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
Paarse dovenetel is een lage, eenjarig, opgaand kruid met roodachtige stengels. De bladeren zijn gesteeld, de bovenste zijn eirond, kortgesteeld en vaak paars aangelopen. De onderste bladeren hebben lange stelen en zijn ronder. De bladeren zijn gekarteld en kort behaard. De roodachtige stengels zijn vierkant en hebben een ruwe beharing.

De licht paarsrode (zelden witte) bloemen zijn 10-18mm lang, met een bijna rechte kroonbuis en een bovenlip zonder kiel. De kelktanden zijn uitgespreid, ook na de bloei. Kelk 5-7 mm lang.

Komt algemeen voor: groeit op akkers, in (moes)tuinen en in bermen.
  Stuifmeel: Nectar:


© foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
kleur
1
kleur:
klasse (1-5):
kleur
3
stuifmeel kleur
onbekend
pollenbeeld
geen plaatje beschikbaar
  wordt bevlogen door: Andoornbij
Gewone sachembij
Gouden metselbij
Kattenkruidbij
Grote wolbij
Blauwzwarte houtbij
Anthophora furcata
Anthophora plumipes
Osmia aurulenta
Anthophora quadrimaculata
Anthidium manicatum
Xylocopa violacea
©Wildebijen.nl, 2003-2018  Uitleg en gebruikte bronnen