insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Lipbloemen
Watermunt
Mentha aquatica
juli-herfst
zeer algemeen
25-70 cm
eirond, gesteeld
099005
Watermunt
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Watermunt is een nazomer bloeier, waarbij zij een fijne muntgeur verspreidt.
Een opgaand, overblijvend kruid met uitlopers. De stengel is behaard en de licht roodpaarse bloemen zijn 4-6 mm lang. De bovenste schijnkransen zijn opeengedrongen tot een compacte, min of meer bolvormige bloeiwijze, waar binnen de kleine schutbladen onder de schijnkransen schuilgaan. De meeldraden steken buiten de bloemkroon (zie detalfoto). De bladeren zijn eirond tot breed lancetvormig, gezaagd tot gekarteld.
Watermunt groeit langs oevers van sloten en poelen, in moerassen, vochtige graslanden en natte duinvalleien.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
kleur
?
kleur:
klasse (1-5):
kleur
?
stuifmeel kleur

onbekend
pollenbeeld

geen plaatje beschikbaar
  wordt bevlogen door: Honingbijen
Hommels
Gewone slobkousbij
Apis mellifera
Bombus

Macropis europaea

Insectenplanten.nl 2003-2018