insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Lipbloemen
Hondsdraf
Glechoma hederacea
maart
zeer algemeen
5-30 cm
niervormig
099011
foto: Paul Busselen

Omschrijving:
Hondsdraf is een overblijvende plant met ook in de winter aan de hoofdstengel groene, kruisgewijs geplaatste bladeren.

Het blad is niervormig en langgesteeld. Hondsdraf gedijt ook in de schaduw met kruipende stengels waarbij op de knopen rechtopgaande bloemstengels verschijnen. Hondsdraf heeft 2 soorten bloemen: twee-slachtige en alleen functioneel vrouwelijke bloemen. Op deze laatste vliegen de bijen vaker omdat de bloembuis korter is dan de tweeslachtige bloemen. De plant wortelt op de knopen.
Hondsdraf groeit op dijken en bermen, in bossen en duinen, op schaduwrijke, ruderale plaatsen.
Hondsdraf werd ook wel bij de bereiding van bier gebruikt.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):

0
kleur:
klasse (1-5):

3
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Zwart-rosse zandbij
Zwarte sachembij
Tweekleurige koekoekshommel
Gewone koekoekshommel
Gele hommel
Veldhommel
Moshommel
Weidehommel
Donkere tuinhommel
Grote koekoekshommel
Witte rouwbij
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Bosmetselbij
Bombus veteranus
Andrena clarkella
Anthophora retusa
Bombus bohemicus
Bombus campestris
Bombus distinguendus
Bombus lucorum
Bombus muscorum
Bombus pratorum
Bombus subterraneus
Bombus vestalis
Melecta luctuosa
Osmia bicornis
Osmia caerulescens
Osmia uncinata
Bombus veteranus

Insectenplanten.nl 2003-2023