insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Lipbloemen
Kruipend zenegroen
Ajucha reptans
april-juni

5-25 cm

099014foto: H. Oude Essink
Omschrijving:
Overblijvend, opgaand kruid met lange, bovengrondse uitlopers. De bladeren zijn glad of zeer zwak behaard. De vierkantige stengel is aan twee zijden behaard. De blauw paarse bloemen zijn 4-17 mm lang.

Groeit op vochtige grond van loofbossen, langs beken en in heiden en duinen.
  Stuifmeel: Nectar:

foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

5
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Tweekleurige slakkenhuisbij
Blauwe metselbij
Boommetselbij
Osmia bicolor
Osmia caerulescens
Osmia parietina

Insectenplanten.nl 2003-2023