insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Klokjesfamilie
Prachtklokje
Campanula persicifolia
Juni-juli

40-80cm
lijnvormig
11004

foto: Paul Busselen

Omschrijving:
Het Prachtklokje, ook wel Perzikbladig klokje, is een overblijvend opgaand zonder bladrozet. De stengel is glad en onvertakt. De bladeren zijn 7-15cm lang en lijnvormig. De blauwe bloemen zijn 30-40mm lang.

Groeit in loofbossen en bermen. Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg: elders verwilderd.

Het perzikbladig klokje is in veel tuinen aangeplant en blijkt daar de drachtplant te zijn van de Grote klokjesbij. Misschien ook in uw tuin?
  Stuifmeel: Nectar:foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
0
stuifmeel kleur


pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi

Insectenplanten.nl 2003-2016