insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Muizenoor
Hieracium pilosella

mei-juni
5-20 cm

lancetvormig en grijzig

111007
Muizenoor
foto: Huib Koel
Omschrijving:
Muizenoor is een wollig kruid met melksap, verspreiding via bovengrondse uitlopers.

De bladeren staan in een rozet, zijn gaaf en ellipsvormig en lang behaard (zie foto).

Het enkele bloemhoofdje staat op een onbebladerde, behaarde steel. Opvallend is de citroengele kleur, de randbloemen hebben vaak roestkleurige strepen. De omwindselbladeren zijn lintvormig en vormen een korfje. Bloei in de voorzomer op droge graslanden, heiden en in lichte bossen, op allerlei gronden maar steeds op zonnige plaatsen. Ook in de duinen waar het op relatief droge standplaatsen voorkomt. De soort heeft voordeel bij extensieve begrazing of betreding.

Het kruid werd gebruikt tegen hart- en bloedsomloopkwalen.
  Stuifmeel: Nectar:


Muizenoor
foto: Paul Busselen
kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Geriemde zandbij
Zilveren zandbij
Goudstaartzandbij
Texelse zandbij
Paardenbloembij
Roodstaartklaverzandbij
Grote wolbij
Blauwe ertsbij
Vierbandgroefbij
Waddenmetselbij
Berijpte geurgroefbij
Matte bandgroefbij
Fijngestippelde groefbij
Duingroefbij
Andrena angustior
Andrena argentata
Andrena chrysopyga
Andrena fulvago
Andrena humilis
Andrena similis
Anthidium manicatum
Ceratina cyanea
Halictus quadricinctus
Osmia maritima
Lasioglossum albipes
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum tarsatum

Insectenplanten.nl 2003-2018