insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Klein hoefblad
Tussilago farfara

febr-april
5-20 cm

niervormig

111010
foto: Huib Koel 
Omschrijving:
Klein hoefblad is een overblijvend kruid met lange, vertakte wortelstok. De stengel is spinachtig behaard en heeft kleine, schubachtige bladeren. De eigenlijke bladeren zijn niervormig en worden in de loop van de zomer 10-30 cm breed. Aan de onderzijde zijn ze zilverwit. Het enkele, gele hoofdje heeft zowel vrouwelijke lint- als mannelijke buisbloemen. Klein hoefblad wordt gebruikt tegen hoest. Het is een echte pioniersplant.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Zwart-rosse zandbij
Grasbij
Witkopdwergzandbij
Grijze rimpelrug
Bonte wespbij
Variabele wespbij
Andrena clarkella
Andrena flavipes
Andrena subopaca
Andrena tibialis
Nomada bifasciata
Nomada zonata

Insectenplanten.nl 2003-2018