insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Kale jonker
Cirsium palustre

juni-sept
60-200 cm

lange smalle bladen met stekels

111019

foto: Paul Busselen

Omschrijving:
De bloemen staat in dichtopeen staande kort gesteelde hoofdjes, de hoge stengel is weinig vertakt, met lange smalle bladen langs de gehele stengel. De plant heeft door zijn bloeiende top iets statigs. Op vochtige plaatsen in open bossen, kapvlaktes en in venen. Een verstoringsplant, vooral in de zeekleigebieden. Algemeen voorkomend.
  Stuifmeel: Nectar:foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Dikbekbehangersbij
Heidehommel
Boloog
Gewone slobkousbij
Megachile genalis
Bombus humilis
Bombus confusus
Macropis europaea

Insectenplanten.nl 2003-2018