insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Knoopkruid
Centaurea jacea

juni-okt
30-120 cm

lancet/veerspletig

111021
4 - 146
foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Knoopkruid (Centaurea jacea) heeft een dikke, korte en vertakte stengel. De bovenste blaadjes zijn lancetvormig, de onderste bochtig getand tot veerspletig.
Bloemhoofdjes roodpaars, de randbloem soms groter en stralend, de kelk gezwollen, vliezig en meestal lichtbruin tot bruingroen van kleur.
Vrij algemeen voorkomende plant in droge weilanden en aan wegen en dijken. Zeldzaam in zeekleigebied. Knoopkruid is een overblijvend kruid, dat soms in grote aantallen in weinig, of niet bemeste weilanden voorkomt.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Albert de Wilde

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Kruiskruidzandbij
Kielstaartkegelbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Andrena denticulata
Coelioxys alata
Hoplitis claviventris

Insectenplanten.nl 2003-2018