insectenplanten.nlInsectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl
Volgende familie

familie:

nummer:
aantal in gids:

Wilgen
Salicaceae
020
9Schietwilg langs een kanaal in de duinen
foto: Huib Koel

Omschrijving:
De Wilgenfamilie is voor insecten een belangrijke groep struiken/bomen. Wilgen zijn tweehuizig. Naast de nectar (vrouwelijke plant) zijn ze vooral als stuifmeelleverancier (mannelijke plant) erg belangrijk. Stuifmeel is in het voorjaar belangrijk voor de opbouw van het volk.

Wilgen zijn snelle groeiers. Snoeien of knotten geeft snel groeiende takken met vele bloemen. De bloemen staan in dichte katjes, zonder bloemdek vaak in de oksel van een schutblad.

Ook de populieren behoren tot de wilgenfamilie. De balsempopulier is een belangrijke leverancier van een harsachtige substantie, dat door honingbijen tot propolis wordt verwerkt. Hiermee wordt bijvoorbeeld de al dan niet natuurlijke bijenwoning tocht-dicht gemaakt.

  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nummer:
  Schietwilg/kraakwilg Salix alba 020001
  Boswilg Salix caprea 020002
  Grauwe wilg Salix cinerea 020003
  Geoorde wilg Salix aurita 020004
  Kruipwilg Salix repens 020005
  Katwilg Salix viminalis 020006
  Bittere wilg Salix purpurea 096007
  Wilgen worden bevlogen door: Donkere wilgenzandbij
Zilveren zandbij
Zwart-rosse zandbij
Wimperflankzandbij
Roodgatje
Lichte wilgenzandbij
Roodrandzandbij
Doornkaakzandbij
Grijze rimpelrug
Grijze zandbij
Variabele zandbij
Honingbijen
Weidehommel
Aardhommel
Grote zijdebij
Bonte wespbij
Gewone wespbij
Kauwende metselbij
Rosse metselbij
Schoffelbloedbij
Andrena apicata
Andrena argentata
Andrena clarkella
Andrena dorsata
Andrena haemorrhoa
Andrena mitis
Andrena rosae
Andrena spinigera
Andrena tibialis
Andrena vaga
Andrena varians
Apis
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Colletes cunicularius
Nomada bifasciata
Nomada flava
Osmia leaiana
Osmia rufa
Sphecodes pellucidus

Insectenplanten.nl 2003-2016