insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant

familie:
naam:

presentie:
bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Klokjesfamilie
Zandblauwtje
Jasione montana
algemeen
juni-augustus

10-35 cm
lijnvormig, gegolfd
11001


Zandblauwtje
foto's: Wilma van den Heuvel

Omschrijving:
Zandblauwtje is tweejarig. De ruw behaarde bladeren zijn 1 tot 3 cm lang, smal en gegolfd. De blauwe bloemen zijn verzameld in een kogelrond 2 cm breed bloemhoofdje. Zandblauwtje lijkt wat betreft bloeivorm niet tot de klokjesfamilie, ze lijkt eerder tot de composieten te behoren. Het hebben van melksap wordt als onderscheidend kenmerk aangegeven.

De bloem op de hoofdstengel wordt circa twee centimeter breed, op de zijstengels verschijnen ook bloemen, maar die zijn beduidend kleiner.

Zandblauwtje groeit op kalkarme grond. Juni tot augustus. Vrij algemeen op zandgrond in het oosten en midden van Nederland en op ontkalkte zandgrond aan de binnenduinrand.

Zandblauwtje is een aantrekkelijke plant voor met name korttongige soorten: zandbijen, groefbijen en maskerbijen. De brilmaskerbij (Hylaeus dilatatus) is de specialist op Zandblauwtje (Weeda) en wordt in driekwart van de waarnemingen op deze plant gevonden.

verspreidingsatlas

Verspreidingsatlas

  Stuifmeel: Nectar:


Jasione montana
foto: Huib Koel

kleur:
klasse
(1-5):
matgeel
4
kleur:
klasse
(1-5):

0
stuifmeel kleur


pollenbeeld

wordt bevlogen door: Bijen Heidezandbij
Donkere zomerzandbij
Blauwe ertsbij
Duinkegelbij
Kleine klokjesbij
Zandblauwtjesglansbij
Gehoornde maskerbij
Kortsprietmaskerbij
Brilmaskerbij
Tuinmaskerbij
Kleine slanksprietmaskerbij
Rinks maskerbij
Rode maskerbij
Klokjesgroefbij
Gewone smaragdgroefbij
Glanzende groefbij
Halfglanzende groefbij
Zwartsprietwespbij
Bruinsprietwespbij
Heidewespbij
Kustbehangersbij
Hommels
Verscholen dwergbloedbij
Dikkopbloedbij
Grote spitstandbloedbij
Andrena fuscipes
Andrena nigriceps
Ceratina cyanea
Coelioxys mandibularis
Chelostoma campanularum
Dufourea halictula
Hylaeus cornutus
Hylaeus brevicornis
Hylaeus dilatatus
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus paulus
Hylaeus rinki
Hylaeus variegatus
Lasioglossum costulatum
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum lucidulum
Lasioglossum semilucens
Nomada flavopicta
Nomada fuscicornis
Nomada rufipes
Megachile maritima
Bombus species
Sphecodes marginatus
Sphecodes puncticeps
Sphecodes monilicornis

Insectenplanten.nl 2003-2016